Pytanie
Proszę o interpretację w zakresie zmian w Międzynarodowych Standardach Rachunkowości nr 16 w 2013 r.
Czy zapasy w postaci części zamiennych i sprzętu serwisowego muszą koniecznie podlegać amortyzacji od stycznia 2013 r.?
Czy usunięto niespójność, która powodowała, że część odbiorców MSR 16 uważała, iż części zamienne należy klasyfikować jako zapasy?
Czy zgodnie z poprawionym standardem należy je ujmować jako środki trwałe zgodnie z ogólnymi kryteriami określonymi dla aktywów w MSR 16?
Przypadek dotyczy materiałów zgromadzonych na naszych magazynach: administracyjnym i inwestycyjnym (są tu środki trwałe wyłączone z użytkowania i nieamortyzowane) - np. regał magazynowy o wartości 3000 zł lub klimatyzator o wartości ok. 2500 zł. Materiały te obecnie nie są używane.