Pytanie
Podatnik pośredniczy w zawieraniu transakcji pomiędzy swoimi kontrahentami. Jednocześnie świadczy dla tych podmiotów w związku z przeprowadzanymi transakcjami usługi spedycyjne. Nabywcami towarów bywają także osoby fizyczne. Urząd skarbowy domaga się ewidencjonowania przy użyciu kasy fiskalnej całej kwoty transakcji, łącznie z kwotą należną za pośrednictwo i spedycję.
Czy słusznie?
Jak będzie wyglądała sytuacja, gdy podatnik kontaktuje nabywcę towaru ze sprzedawcą towaru lub sprzedawcę towaru z nabywcą towaru, a transakcja kupna-sprzedaży dokonywana jest pomiędzy tymi podmiotami, tj. pomiędzy kupującym i sprzedającym?
Podatnik wystawia fakturę za pośrednictwo albo nabywającemu towar, albo sprzedającemu towar, albo obu stronom, tj. i nabywcy, i sprzedawcy. Jeśli nabywcą towaru jest osoba fizyczna, urząd skarbowy domaga się, aby podatnik (pośrednik) zarejestrował na kasie fiskalnej kwotę należną za usługę pośrednictwa powiększoną o cenę zakupionego przez tę osobę fizyczną towaru.
Czy usługi pośrednictwa powinny być rejestrowane przy użyciu kasy fiskalnej łącznie z kwotą należną za towar?