Pytanie
Z dniem 1 stycznia 2012 r. pracownik nabył prawo do 26 dni urlopu wypoczynkowego oraz 10 dni dodatkowego urlopu wypoczynkowego z tytułu legitymowania się znacznym stopniem niepełnosprawności. Miał również 3 dni zaległego urlopu za 2011 r. Z urlopu korzystał od 5 do 18 stycznia 2012 r. (9 dni roboczych ze względu na Święto Trzech Króli: 3 dni urlopu zaległego i 6 dni urlopu dodatkowego). Poza tym przebywał w 2012 r. na krótkich trzy- pięciodniowych urlopach.
Czy można uznać, że pracownik ten wykorzystał 14 dni kalendarzowych urlopu zgodnie z art. 162 k.p.? Czy urlop dodatkowy niepełnosprawnego powinien być udzielany w całości (10 dni), czy może być dzielony na części?