Pytanie
Czy spisanie wierzytelności w kwocie netto na skutek umorzenia postępowania egzekucyjnego może być kosztem uzyskania przychodu?
Wcześniej utworzono odpis aktualizacyjny niestanowiący kosztu uzyskania przychodu. Wcześniej istniały przesłanki do uznania wierzytelności, o której mowa, za "wierzytelność o uprawdopodobnionej nieściągalności" w rozumieniu art. 16 ust. 2a u.p.d.o.p. Możliwe to było np. w sytuacji uzyskania prawomocnego wyroku (nakazu) sądowego i skierowania go do egzekucji - zob. art. 16 ust. 2a pkt 1 lit. c) u.p.d.o.p.. To z kolei umożliwiało już wówczas zaliczenie dokonanego wcześniej odpisu aktualizującego do kosztów uzyskania przychodów w oparciu o przepis art. 16 ust. 1 pkt 26a u.p.d.o.p.
Czy jeżeli wówczas nie uznano ww. jako koszt podatkowy, mimo iż były przesłanki, czy można uznać dopiero za koszt podatkowy po otrzymania postanowienia o umorzeniu postępowania?