Pytanie
Czy pracownikowi za czas, w którym na jego pisemny wniosek udzielono mu czasu wolnego od pracy w zamian za czas przepracowany w godzinach nadliczbowych, przysługuje wynagrodzenie jakie uzyskałby gdyby w tym czasie pracował?
Czy pracodawca powinien wypłacić wynagrodzenie powiększone o te godziny w miesiącu, w którym one wystąpiły a następnie w miesiącu, w którym pracownik odebrał na swój wniosek czas wolny obniżyć normalne wynagrodzenie? Kiedy płatne jest wynagrodzenie za godziny pracy nadliczbowej?