Pytanie
Czy udział w prawie własności działki gruntu pod budynkiem może być wliczony w wartość początkową lokalu do celów amortyzacji podatkowej?
Podatnik zakupił kotłownię z wyposażeniem, znajdującą się w piwnicy budynku mieszkalnego. Aktem notarialnym nastąpiła sprzedaż i ustanowienie odrębnej własności lokalu niemieszkalnego wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej w wys. 147/100000 części w prawie własności działki gruntu pod budynkiem i we współwłasności części wspólnych budynku. Do ewidencji środków trwałych wprowadzony został lokal niemieszkalny i urządzenia stanowiące wyposażenie kotłowni. Nie ma wyodrębnionej wartości gruntu.
Jak należy traktować "udział w gruncie" skoro grunty nie stanowią kosztów uzyskania i nie podlegają amortyzacji?
Czy jest to wyłącznie całość stanowiąca lokal?