Pytanie
Od nowego półrocza mam w klasie I gimnazjum ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego - upośledzenie w stopniu umiarkowanym. Rodzice nie wyrazili zgody na naukę dziecka w szkole specjalnej. Od organu prowadzącego otrzymałem dwie godziny zajęć rewalidacyjnych.
Czy uczeń powinien uczestniczyć we wszystkich zajęciach edukacyjnych z klasą i pracować na nich zgodnie z opracowanym Indywidualnym Programem Edukacyjno - Terapeutycznym obejmującym zarówno takie przedmioty jak fizyka lub chemia czy naukę jego powinienem jako dyrektor organizować w inny sposób?
Oprócz wspomnianych dwóch godzin zajęć rewalidacyjnych nie mam dodatkowych godzin.