Pytanie
Spółka z o.o. i spółka cywilna mają dwóch tych samych właścicieli. Udziały właścicieli w obydwu spółkach wynoszą 60% i 40%. Spółka z o.o. zakupiła od spółki cywilnej licencję (wartość niematerialna i prawna) za cenę przekraczającą 30.000 euro (została sporządzona dokumentacja transakcji). Zobowiązanie za powyższą transakcję zostało zaksięgowane na konto rozrachunków z odbiorcami (podmioty powiązane).
W związku z faktem, iż spółka z o.o. kupuje czasem od spółki cywilnej inne rzeczy, takie jak różne drobne wyposażenie, drobne usługi czy środki trwałe, których wartość w ramach jednej umowy nie przekracza 30 ani 50 tys. euro, czy istnieje konieczność wykazywania takich transakcji jako transakcji z podmiotami powiązanymi oraz w ślad za tym księgowanie ich również na koncie rozrachunków z dostawcami (podmioty powiązane)?
Czy można takie transakcje księgować na rozrachunkach z podmiotami pozostałymi?
Jeśli jest konieczność wyszczególniania wszystkich transakcji na koncie rozrachunków z podmiotami powiązanymi, to czy powinno się zrobić analitykę dla transakcji wymagających sporządzania dokumentacji transakcji oraz dla tych, które takiej dokumentacji nie wymagają?