Pytanie
Jestem osobą fizyczną prowadzącą liceum ogólnokształcące. Jest to szkoła niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej (PKD8531B). Przy szkole, jako jej jednostka lokalna, działa niepubliczna poradnia psychologiczno-pedagogiczna bez uprawnień poradni publicznej (PKD 8560Z). Na realizację swych zadań szkoła otrzymuje dotację z urzędu miejskiego. Dodatkowo za naukę w szkole pobierane jest comiesięczne czesne. Przychody z czesnego są zwolnione z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy, ponieważ szkoła jest jednostką objętą systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty i realizuje zadania w zakresie kształcenia i wychowania. Oprócz działalności typowo edukacyjnej liceum i poradnia zamierzają organizować rożnego rodzaju kursy, warsztaty, zajęcia terapeutyczne itp. nie tylko dla młodzieży z własnej szkoły, ale także dla okolicznych mieszkańców, osób starszych, dzieci, młodzieży z innych szkół. Zajęcia te będą miały charakter edukacyjny lub wspomagający edukację.
Czy opłaty pobierane za tego typu zajęcia będą opodatkowane VAT?