Pytanie
Spółka wodna zwróciła się z wnioskiem o wydanie zezwolenia na usunięcie kilkuset drzew w związku z pilną koniecznością konserwacji rowu melioracji wodnych szczegółowych objętego jej działalnością. Spółka jest posiadaczem rowu i w związku z tym załączyła zgodę właściciela - gminy.
Czy organ wydający decyzję, tj. starosta, jest zobligowany do uwarunkowania wydania zezwolenia od dokonania nasadzeń zastępczych?
Gdzie ewentualnie takie nasadzenia powinny być wykonane, skoro w granicach przedmiotowego rowu nie ma takiej możliwości (konserwacja mijałaby się z celem)?