Pytanie
Podatnik jest wspólnikiem spółki cywilnej (2 wspólników), która obecnie zajmuje się wynajmem lokalu usługowego innej firmie. Spółka jest podatnikiem VAT. Lokal został kupiony przez spółkę, spółka odliczyła podatek przy zakupie tego lokalu. Spółka będzie likwidowana, zostanie wspólny majątek w postaci wyżej opisanego lokalu.
Jakie skutki podatkowe ma likwidacja spółki cywilnej jako podatnika VAT i jak wpływa na to fakt pozostawienia lokalu w rękach udziałowców po likwidacji spółki?
Czy sprzedaż udziału w tej nieruchomości lub darowizna tego udziału po likwidacji spółki niesie skutki w podatku VAT?
Podatnik rozlicza się z podatku dochodowego z działalności metodą liniową.
Jak będzie opodatkowana sprzedaż lokalu usługowego przez spółkę (lokal jest środkiem trwałym, podlega amortyzacji)?
Jeśli jednak nie doszłoby do sprzedaży tego lokalu, a spółka zostałaby zlikwidowana - to jakie byłyby skutki podatkowe likwidacji spółki, której został taki lokal?
Czy sprzedaż tego lokalu w ciągu 6 lat skutkuje opodatkowaniem i jak należy liczyć dochód?
Czy można wycofać taką nieruchomość z majątku spółki cywilnej i przeznaczyć na własne cele osobiste i czy są tego jakieś skutki podatkowe?