Pytanie
Osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej posiada 3 niezabudowane nieruchomości składające się z działek. Jedna nieruchomość to grunt budowlany użytkowany rolnie zakupiony w listopadzie 2007 r., druga to grunt budowlany podzielony na kilkanaście mniejszych działek zakupiony w grudniu 2009 r., trzecia nieruchomość to grunt rolny z ustalonymi warunkami na przekształcenie na grunt budowlany, podzielony na kilkanaście działek, zakupiony w styczniu 2010 r. Osoba fizyczna zamierza dokonywać sprzedaży pojedynczych działek, najwcześniej od 2013 r.
Jakie przepisy w zakresie podatku dochodowego należy zastosować do każdej z tych nieruchomości?
Jak należy ustalić podstawę opodatkowania?
Czy taka działalność osoby fizycznej może zostać uznana za działalność gospodarczą?
Których nieruchomości będzie to dotyczyć?