Pytanie
Osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, prowadzi sprzedaż hurtową towarów (wyroby z zakresu dezynsekcji, deratyzacji i dezynfekcji) m.in. na rzecz innych podatników VAT, gospodarstw rolnych oraz osób fizycznych. Całość sprzedaży dokumentuje fakturami VAT. Towary są wysyłane lub transportowane przez podatnika na rzecz innego podatnika lub innych osób niebędących podatnikami. Zapłata za towary następuje na rachunek bankowy bądź za pośrednictwem poczty.
Czy taką sprzedaż towarów na rzecz gospodarstw rolnych lub osób fizycznych można potraktować jako sprzedaż wysyłkową na terytorium kraju i będzie korzystać ze zwolnienia z ewidencji na kasie fiskalnej?