Pytanie
Podatnik VAT nabył samochód w Niemczech na podstawie niemieckiej faktury VAT marża. W celu zarejestrowania tego samochodu w wydziale komunikacji (potrzebny druk VAT-25) zapłacił VAT-23 - tak stwierdziło biuro rachunkowe.
Czy należało wykazać ten zakup na deklaracji VAT-7 jako nabycie środka transportu z UE?
Obecnie po upływie 4 lat podatnik chce sprzedać swój środek trwały do Niemiec.
Czy sprzedaż ma być wykazana ze stawką 0% VAT?
Czy może należy wystawić fakturę VAT w systemie marży?
Na uwagę zasługuje fakt, że jeżeli podatnik wystawi fakturę VAT w systemie marży, to owa "marża" nie wystąpi, gdyż cena zbycia jest mniejsza aniżeli cena nabycia.
Czy postąpi prawidłowo?