Pytanie
Jesteśmy czynnym podatnikiem VAT, prowadzona przez nas działalność jest w całości opodatkowana. W czerwcu po zakończeniu leasingu operacyjnego nabyliśmy samochód osobowy o wartości według ceny wykupu 1200 zł plus 276, zł VAT, z czego odliczyliśmy 60%. W okresie leasingu odliczaliśmy podatek VAT do wysokości 60% (łącznie 6000 zł). Z uwagi na niską wartość samochodu, nie został wprowadzony do środków trwałych. Samochód został przerejestrowany na nasza firmę październiku. Obecnie zamierzamy sprzedać ten samochód osobie fizycznej według wartości rynkowej powyżej 15.000 zł.
Czy sprzedaż tego samochodu będzie korzystała ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 u.p.t.u. i § 13 ust. 1 pkt 5 r.u.p.t.u.?