Pytanie
W prowadzonej działalności gospodarczej (stadnina koni, hotel, restauracja) wykorzystuję konie, które kupiłam jeszcze przed rozpoczęciem tej działalności. Zakup tych koni w żadnym momencie nie był kosztem, konie te wpisałam do ewidencji wyposażenia, tak jak konie, które kupione były już w trakcie działalności (te zostały zaliczone w koszty w momencie zakupu bez względu na wartość, bo to nie są środki trwałe). W trakcie używania koni w działalności koszty ich utrzymania były kosztem podatkowym. Teraz będę sprzedawała konie zakupione przez rozpoczęciem działalności.
Jak powinnam postąpić:
- wystawić fakturę VAT (3%) na sprzedaż i równocześnie w chwili sprzedaży zaliczyć w koszty wartość konia w cenie zakupu,
- podpisać z odbiorcą umowę kupna-sprzedaży, nie zaliczać tego do przychodów z działalności i potraktować jako zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym jako sprzedaż rzeczy posiadanych dłużej niż 6 miesięcy?
Drugie rozwiązanie jest dla mnie tylko czasem bardziej korzystne, bo nie zawsze cena sprzedaży jest większa od ceny zakupu.
Natomiast w pierwszym rozwiązaniu mam wątpliwość na jakiej podstawie zaliczyć w koszty cenę zakupu konia, bo to zwykle jest wydatek z lat ubiegłych, a do kosztów zaliczamy wydatki danego roku podatkowego.
Jak prawidłowo powinnam udokumentować i zaksięgować taką transakcję?
Prowadzę PKPiR i jestem podatnikiem VAT.