Pytanie
Osoba prywatna otrzymała w spadku działkę (ok. 3000 m2). Postanowiła jej nie sprzedawać, tylko wykorzystać na cele mieszkaniowe swojej rodziny. Podzieliła działkę na 3 mniejsze działki z przeznaczeniem na wybudowanie 3 domów – jeden dla siebie i męża, jeden dla syna z żoną i jeden dla wnuków. Po podziale działek wystąpiła o warunki zabudowy na jedną działkę, syn wystąpił o warunki zabudowy na drugą działkę, synowa wystąpiła o warunki zabudowy na trzecią działkę. Wszyscy otrzymali warunki zabudowy. Niestety, z powodu śmierci jej męża i znacznego pogorszenia jej stanu zdrowia, a także braku możliwości finansowych osoba musiała zmienić plany dotyczące budowy domów i ostatecznie jest zmuszona sprzedać te działki.
Czy jest ryzyko, że taka sprzedaż może podlegać pod opodatkowanie VAT?