Pytanie
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zamierza przekształcić się w spółkę komandytowo-akcyjną. Dotychczasowi udziałowcy spółki staną się akcjonariuszami lub komplementariuszami w spółce komandytowo-akcyjnej. Uchwała o przekształceniu zostanie podjęta dnia 10 sierpnia 2012 r. Sąd wpisze do rejestru s.k.a. i wykreśli sp. z o.o. dnia 16 sierpnia 2012 r.
Czy w związku z przekształceniem opisanym powyżej zgodnie z ustawą o rachunkowości istnieje obowiązek przeprowadzenia inwentaryzacji w spółce z o.o.?
Na jaki dzień musi być przeprowadzona inwentaryzacja?
Czy inwentaryzacja musi obejmować zarówno towary handlowe jak i środki trwałe?
Czy należy przeprowadzić inwentaryzację, pomimo że s.k.a. wstępuje w prawa i obowiązki sp. z o.o.?
Podkreślam, że spółka z o.o. przeprowadza "inwentaryzację ciągłą".