Pytanie
Wnoszony w postaci aportu lokal obciążony jest kredytem hipotecznym.
Czy w wypadku gdy bank nie wyrazi zgody na cesję kredytu na spółkę, spółka może spłacać raty kredytu w części kapitałowej i czy jest to neutralne podatkowo dla osoby wnoszącej aport, czy nie jest to dla niej przychodem?
Czy odsetki w takiej sytuacji nie mogą być kosztem podatkowym spółki?
Czy ich zapłata przez spółkę generuje przychód podatkowy u wnoszącego aport?
Czy w wypadku, gdy bank wyrazi zgodę na cesję kredytu spółka może spłacać raty kapitałowe i odsetki, zaliczając te ostatnie do kosztów uzyskania przychodów?