Pytanie
Spółka cywilna małżeńska prowadząca działalność rozrywkową jest podatnikiem VAT. Jeden z wspólników jest muzykiem, a drugi pomaga organizować koncerty. Aby koncert mógł się odbyć angażowani są dodatkowo indywidualni muzycy, technicy dźwięku i światła. Angażowani są na podstawie umowy o dzieło lub o ile prowadzą własną działalność gospodarczą, to wystawiają spółce faktury VAT ze stawką "zw". Spółka cywilna za wykonane koncerty wystawia również faktury VAT ze stawką "zw". Oprócz koncertów spółka cywilna podpisuje jako zespół muzyczny, sprzedaż praw do reklamy i stosuje wówczas 23% VAT, ale również sprzedaje prawa autorskie do utworów wykonywanych na koncercie (wówczas ze stawką "zw").
Czy spółka cywilna jako zespół muzyczny postępuje prawidłowo wystawiając fakturę VAT ze stawką "zw", za ww. czynności?
Jak spółka cywilna ma postępować o ile to postępowanie nie byłoby właściwe?
Jakie to może mieć konsekwencje podatkowe?
Jak prawidłowo powinno przebiegać dokumentowanie tych zdarzeń gospodarczych?