Pytanie
Jesteśmy samorządową instytucją kultury wpisaną do rejestru instytucji kultury. W 2012 r. Narodowe Centrum Kultury będzie organizowało w naszych budynkach muzealnych Festiwal Trzech Kultur. Organizatorami festiwalu będzie NCK - oni będą organizować przetargi na poszczególne działania.
Impreza dla uczestników festiwalu - widzów będzie całkowicie bezpłatna. Ze względu na to, iż FTK będzie się odbywał w naszych budynkach muzealnych, muzeum na podstawie zawartej z NCK umowy dostało zlecenie na organizację 4 wystaw festiwalowych oraz koordynację i nadzór nad całością festiwalu. Muzeum na organizację ww. działań będzie ponosiło koszty - zakup materiałów do organizacji wystaw, opłata za honoraria do scenariuszy, opłata za energię elektryczną i cieplną i inne wydatki. Po zakończeniu festiwalu muzeum wystawia dla NCK faktury:
1. za organizację wystaw festiwalowych,
2. za koordynację i nadzór nad całością festiwalu.
Z jakimi stawkami VAT mamy wystawić faktury? Czy będą to usługi kulturalne zwolnione z VAT, czy opodatkowane podstawową stawką 23%? Czy z faktur dokumentujących poniesione wydatki w przypadku ww. sprzedaży opodatkowanej możemy odliczyć VAT w 100% w trakcie roku, czy wskaźnikiem 20%, a całkowite rozliczenie w wyniku korekty rocznej?
Muzeum w 2012 r. odlicza VAT według ustalonego na ten rok wskaźnika 20%.
Czy zapis w umowie z NCK, zgodnie z którym muzeum jest współorganizatorem festiwalu może mieć wpływ na zastosowanie do ww. usług obniżonej albo zwolnionej stawki VAT?