Pytanie
Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, PKPIR, VAT, firma transportowa. Posiada w ewidencji środków trwałych samochód ciężarowy (cysterna do mleka). Samochód jest zamortyzowany całkowicie. Obecnie beczka z samochodu została przeniesiona na nową przyczepę, natomiast aparatura na nowy samochód. Podwozie starej cysterny (samochodu) zostanie sprzedane. Firma ustali wartość początkową nowej przyczepy: cena podwozia przyczepy (20.000 zł) plus usługa przełożenia i dostosowania starej beczki na nowe podwozie przyczepy (10.000 zł). Do wartości początkowej nie wliczymy starej beczki, gdyż została ona w całości zamortyzowana. Przyczepa będzie amortyzowana stawką 14%.
Czy są dodatkowe konsekwencje podatkowe VAT przy likwidacji starego środka w celu dołożenia części na nowe środki?