Pytanie
Rolnik zrezygnował z bycia podatnikiem ryczałtowym i zarejestrował się jako czynny podatnik VAT.
Czy od tego momentu na fakturach zakupu i sprzedaży powinien dodawać do imienia i nazwiska zwrot "gospodarstwo rolne"?
Rolnik jest czynnym podatnikiem VAT od lutego 2013 r. i za ten miesiąc otrzymał z urzędu zwrot nadwyżki podatku naliczonego nad należnym, przy czym urząd dokonał czynności sprawdzających faktur za luty 2013 r., na których w oznaczeniu nabywcy widniało na niektórych fakturach samo imię i nazwisko, a na innych oprócz imienia i nazwiska dodawano "gospodarstwo rolne".