Pytanie
Czy zgodnie z art. 2 ust. 1 w związku z art. 4 ust. 1 lit. a) ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym czynnością agencyjną będzie już samo reklamowanie produktu ubezpieczeniowego na stronie internetowej, np. poprzez odesłanie (link) do konkretnego produktu na stronie ubezpieczyciela czy jego agenta, nawet przy założeniu, że klient nie może na tej stronie zawrzeć umowy ubezpieczenia poprzez proste przyjęcie oferty?
Czy pośrednictwo ubezpieczeniowe to oferowanie produktu (złożenie oferty, której przyjęcie uważa się za zawarcie umowy) czy również samo przekazywanie wiedzy o ubezpieczeniach w ogólności, jak i o oferowanym w danym przypadku produkcie?