Pytanie
Pracodawca wypowiedział umowę o pracę w dniu 29 marca 2012 r., z 3-miesięcznym okresem wypowiedzenia. W trakcie okresu wypowiedzenia okazało się, że pracownica zaszła w ciążę, jednak poroniła i w związku z tym przebywała na zwolnieniu lekarskim. Pracodawca wypłacił wynagrodzenie w wysokości 80%, dlatego pracownica dostarczyła zaświadczenie, z którego wynikało, że była w ciąży. Pracodawca wynagrodzenie wyrównał do pełnej wysokości. Po zakończeniu zwolnienia lekarskiego pracownica wróciła do pracy. Pracodawca wychodzi z założenia, że zaświadczenie medyczne, które przedłożyła pracownica jest równoznaczne z wycofaniem wypowiedzenia umowy o pracę. Sam pracownik nie złożył pisma dotyczącego chęci wycofania owego wypowiedzenia. Pracodawca również pisemnie nie poinformował o wycofaniu wypowiedzenia, natomiast uważa, że zaświadczenie medyczne jest tożsame z wycofaniem i umowa nie uległa rozwiązaniu z dniem 30 czerwca 2012 r., a pracownica nadal powinna świadczyć pracę. Pracownica z kolei uważa, że umowa uległa rozwiązaniu.
Czy wypowiedzenie nadal jest skuteczne?