Pytanie
Pytanie dotyczy problematyki prowadzenia księgowości przedstawicielstwa turystycznego Republiki Chorwacji. W polsce działa Narodowy Ośrodek Informacji Turystycznej Chorwacji. Do tej pory nie była prowadzona księgowość firmy. Jedynie jako płatnik podatku dochodowego były płacone zaliczki od wypłacanych wynagrodzeń i wystawiane PIT-y 11 i roczny PIT-4R. Dyrektor przedstawicielstwa jest rozliczany z dochodów uzyskanych w ramach działalności wykonywanej osobiście. W momencie powstania przedstawicielstwa uzyskano informację, iż z uwagi na zakres prowadzonej działalności polegającej wyłącznie na promowaniu kraju nie trzeba prowadzić księgowości przedstawicielstwa.
Czy rzeczywiście tego typu przedstawicielstwa są zwolnione z obowiązku prowadzenia uproszczonej księgowości i zwolnione są z obowiązku składania sprawozdań finansowych?
Przedstawicielstwo nie posiada osobowości prawnej, nie prowadzi we własnym imieniu działalności gospodarczej, nie ma zdolności prawnej, nie może egzekwować świadczeń ani dochodzić odszkodowań.