Pytanie
Spółka komandytowa zamierza zostać wspólnikiem nowo tworzonej spółki (również komandytowej albo z o. o.), do której wniesie aportem część swoich aktywów: grunt, budynek, maszyny. W zamian za ten aport, obejmie udziały w tej nowej spółce. Pozostali wspólnicy nowej spółki wniosą do niej gotówkę. Wniesienie aportu niepieniężnego jest traktowane jak czynność podlegająca podatkowi VAT.
Skoro spółka wnosząca wystawi fakturę VAT i będzie miała obowiązek zapłacenia podatku, to czy nowa spółka przyjmująca aport będzie miała analogiczne prawo do odliczenia tego podatku w toku swojej działalności?
Jeżeli nie, to czy jest inna forma takiego wniesienia aportu, w której nie ma ryzyka, że zapłaconego VAT-u żaden z podmiotów nie może odzyskać?
Czy przedmiot aportu podlega obowiązkowi wyceny przez rzeczoznawcę, czy można go wnieść według jego obecnej wartości księgowej netto, wykazywanej w bilansie spółki wnoszącej?