Pytanie
Pracownik (umowa o pracę) w służbie cywilnej pracuje w elastycznym systemie czasu pracy. Za wiedzą i zgodą pracodawcy pracuje 9 godzin (od poniedziałku do piątku, w godz. od 7:00 do 16:00), ponieważ praca, którą wykonuje wynika z organizacji pracy (prasa dla dyrekcji musi być rozłożona przed rozpoczęciem pracy). W związku z tym znacznie przekroczono normę godzinową dobową, a co za tym idzie normę średniotygodniową. Nie ma możliwości odbioru tych godzin.
Czy w związku z tym pracownik może otrzymać rekompensatę pieniężną za nadgodziny?
Pracownik otrzymuje stałe wynagrodzenie 2000 zł, dodatek stażowy i kwartalną nagrodę (uznaniową).
Jakie składniki należy uwzględnić do jej naliczenia i jaki dodatek należy zastosować – 50%, czy 100%?
Jaki jest okres przedawnienia roszczeń z tego tytułu?