Pytanie
Pracodawca opracował w uzgodnieniu z pracownikami plan urlopów i podał go do wiadomości pracowników. W regulaminie pracy jest zapis "Pracownik udający się na urlop wypoczynkowy zgodnie z planem urlopów może rozpocząć urlop wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody pracodawcy na karcie urlopowej". Zarówno karta urlopowa jak i pisemny wniosek o urlop są w jednostce dokumentami obowiązującym zgodnie z regulacjami wewnętrznymi.
Czy w takiej sytuacji pracownik może żądać udzielenia urlopu tylko na podstawie planu urlopów bez wymaganego regulacjami wewnętrznymi wniosku o urlop oraz zatwierdzonej karty urlopowej?