Pytanie
Czy zapis niżej przedstawiony zawarty w regulaminie ZFŚS: § 1 Środki Funduszu służą finansowaniu działalności socjalnej i mieszkaniowej prowadzonej przez zakład pracy na rzecz pracowników i ich rodzin, emerytów i rencistów – byłych pracowników i ich rodzin. § 14 1. Środki Funduszu są przeznaczone na dofinansowanie: j) pomocy finansowej na zakup artykułów szkolnych dla dzieci od 5 do 25 lat, pozwala na dokonanie wypłaty świadczenia tzw. "wyprawki szkolnej" na dziecko - ucznia każdemu małżonkowi zatrudnionemu u tego samego pracodawcy?
Jednocześnie czy to świadczenie należy się, gdy pracownica aktualnie przebywa na urlopie wychowawczym ze względu na opiekę nad drugim dzieckiem?