Pytanie
Czy pracodawca może zawrzeć z pracownikiem kolejną umowę o pracę na czas określony?
Z pracownikiem zawarto 3 umowy: od 16 sierpnia 2006 r. do 15 listopada 2006 r. - na okres próbny, od 16 listopada 2006 r. do 31 grudnia 2011 r. - na czas określony, umowa została rozwiązana na mocy porozumienia stron z dniem 1 maja 2008 r., od 1 maja 2008 r. do 31 grudnia 2013 r. - na czas określony.
Czy kolejna umowa od 1 stycznia 2014 r. może być zawarta na czas określony czy należy już zawrzeć umowę na czas nieokreślony?