Pytanie
Pracodawca wypowiedział umowę o pracę na czas określony. Z dniem 21 marca pracownik otrzymał świadectwo pracy i został wyrejestrowany. Po trzech tygodniach -10 kwietnia, pracownica wystąpiła z wnioskiem o anulowanie wypowiedzenia, gdyż jest w ciąży, załączyła do wniosku zaświadczenie lekarskie, z którego wynikało, iż w ostatnim dniu pracy była w ciąży. Jednocześnie dostarczyła zwolnienie lekarskie na okres 35 dni począwszy od 10 kwietnia.
Czy pracodawca ma obowiązek przywrócić pracownicę do pracy bez orzeczenia sądu?
Czy za trzytygodniowy okres po rozwiązaniu umowy, a dniem kiedy dowiedziała się o ciąży a nie pracowała, pracodawca ma obowiązek wypłacenia wynagrodzenia i na jakiej zasadzie (czy jako wynagrodzenie za pracę)?
Od kiedy pracodawca powinien ponownie zgłosić ciężarną pracownicę do ZUS, jeśli nie zwróciła się ona do sądu o przywrócenie do pracy czy anulowanie wypowiedzenia?