Pytanie
Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą (usługi medyczne) wystawiała w 2011 r. rachunki dokumentujące sprzedaż w każdym miesiącu 2011 r. po 1000 zł. Odbiorca rachunków (szpital) płacił za wykonane usługi. Po kontroli NFZ z 2013 r. zakwestionowano właściwość kwot na rachunkach sprzedażowych (w każdym miesiącu powinien być rachunek na 800 zł). Szpital wystawił notę księgową w 2013 r. (po kontroli NFZ) na zwrot nadpłaconego wynagrodzenia za 2011 r. wykazanego na rachunkach (200 zł mniej w każdym miesiącu 2011 r.). W roku 2013 wypłacane były wynagrodzenia za rachunki okresu bieżącego (przez szpital) pomniejszone o nadpłacone wynagrodzenia z roku 2011 (po 200 zł w każdym miesiącu).
Kiedy powinno się pomniejszyć przychód wykazany w zeznaniu PIT za 2011 r.?
Czy w 2011 r. (moment wykazania przychodu), czy w 2013 r. (moment potrącenia nienależnych kwot)?