Pytanie
Właściciel domu jednorodzinnego mieszkał w nim wraz ze swoją konkubiną (zameldowaną tam od 1979 r.). Po jego śmierci (w 2008 r.) konkubina nadal mieszkała i mieszka w przedmiotowej nieruchomości i opłaca podatek i inne zobowiązania związane z utrzymaniem domu. W 2014 r. syn zmarłego (z pierwszego małżeństwa) przeprowadził postępowanie spadkowe i stał się właścicielem przedmiotowej nieruchomości. W związku z powyższym złożył informację w sprawie podatku od nieruchomości. Nadmieniam, iż syn wyprowadził się w 1978 r. i od tamtej pory nie utrzymywał kontaktu z ojcem.
Kto w chwili obecnej powinien być podatnikiem podatku od nieruchomości? Czy syn jako właściciel, czy konkubina jako samoistny posiadacz faktycznie władający nieruchomością? Jeżeli podatnikiem miałaby być konkubina, to co zrobić ze złożoną informacją na podatek od nieruchomości przez syna?