Pytanie
Spółka z o.o. posiada na stanie środków trwałych halę produkcyjną o aktualnej wartości 56.000,00 zł. Została podjęta decyzja o położeniu tynków i wykonaniu elewacji ścian hali (hala ta była w przeszłości otynkowana, jednak stary tynk w większości na ścianach hali już nie występuje). W ramach przeprowadzanych prac nie jest planowane ocieplenie hali. Planowany koszt położenia nowej elewacji to 100.000,00 zł.
Czy poniesione nakłady związane z położeniem tynków i wykonaniem elewacji spółka może zakwalifikować jako remont hali i zaliczyć je do kosztów uzyskania przychodów bieżącego okresu?
Czy też tego typu prace należy potraktować jako ulepszenie i zwiększyć wartość posiadanej hali?