Pytanie
Czy pracownicy działu sprzedaży, którzy w ciągu dnia wyjeżdżają do klientów w delegacje (np. jest w pracy 5 godz. a na 3 godz. jedzie w delegację poza miejsce pracy) winni na liście obecności podpisywać swą obecność w pracy, czy prawidłowo będzie wpisać im delegację?
Często takie wyjazdy są nieplanowane i po przyjściu do pracy pracownik podpisuje listę obecności a później nagle musi wyjechać w delegację do klienta.