Pytanie
1. Spółka jawna prowadzi działalność gospodarczą w różnym zakresie, m.in. w zakresie usług szkoleniowych. Jest wpisana do ewidencji niepublicznych placówek kształcenia ustawicznego prowadzonej przez prezydenta miasta.
Czy wpis ten uprawnia do zastosowania zwolnienia z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a) u.p.t.u.?
Wg naszego stanowiska odpowiedź powinna być twierdząca.
2. Przepisy Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej wprowadzją nowe uporządkowanie form kształcenia ustawicznego. Do form pozaszkolnych należą m.in. wg kursy umożliwiające uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych. Aby prowadzić takie formy pozaszkolne potrzebne jest spełnienie kilk, m.in. po zakończeniu szkolenia należy wydać słuchaczom potwierdzenia ukończenia oraz prowadzić ewidencję z podaniem PESEL osób szkolonych. Wiemy, że niektórzy z naszych klientów nie będą chcieli przekazywać nam tych danych swoich pracowników stąd pytanie.
Czy mając status niepublicznej placówki kształcenia ustawicznego możemy część szkoleń – tych prowadzonych według rygorów rozporządzenia – zwalniać z VAT a pozostałe szkolenia obciążać stawką VAT?
3. Czy w sytuacji, w której podmiot nie wyda stosownych zaświadczeń (np. z uwagi na fakt nieposiadania niezbędnego do ich wydania PESEL słuchacza) ma prawo do wystawienia faktury VAT zwolnionej, czy winna opodatkować taką usługę?