Pytanie
Czy podatnikowi przysługuje zwrot VAT w przyśpieszonym terminie 25 dni w przypadku złożenia korekty deklaracji w następujących sytuacjach, gdy:
1) w pierwotnie złożonej deklaracji wykazał VAT do przeniesienia, a tym samym nie składał wniosku o przyśpieszenie zwrotu;
2) w pierwotnie wykazał VAT do zapłaty.
Korekty spowodowane są nieujęciem faktur zakupu.
Jeśli przysługuje prawo do zwrotu w terminie 25 dni, to jak należy rozumieć: "wszystkie faktury zostały opłacone do dnia złożenia deklaracji"?
Czy chodzi o dzień złożenia korekty, czy dzień złożenia pierwotnej deklaracji?
Na przykład korekta deklaracji za kwiecień złożona we wrześniu, wszystkie faktury wynikające z rejestru za kwiecień opłacone do 30 czerwca, czy też winny być opłacone do dnia 25 maja, tj. do dnia, w którym była złożona pierwsza deklaracja za kwiecień?