Pytanie
Osoba zakupiła lokal użytkowy, który zamierzała wynajmować. Jako osoba nieprowadząca działalności gospodarczej zgłosiła się jako czynny podatnik VAT i ubiegała się o zwrot podatku VAT z tytułu nabycia tego lokalu i go otrzymała, jednakże w międzyczasie plany uległy zmianie i połowę lokalu wynajęła firmie, a w drugą połowę zgłosiła jako własne biuro w dopiero co otwartej własnej działalności. Problem polega na tym, że ta działalność ubezpieczeniowo brokerska będzie korzystała ze zwolnienia w podatku VAT.
Czy to zwolnienie będzie miało wpływ na zwrot VAT-u od tego lokalu?
Czy trzeba by było zwrócić część tego VAT-u?
Jeżeli tak, to w jakiej proporcji?