Pytanie
Spółka z o. o. zajmuje się budową domków pasywnych. Najczęściej jest tak, że robi to z wpłacanych do spółki pieniędzy od klientów. Klienci na ten cel zaciągają kredyty bankowe. Banki od nich żądają faktury. Aby umożliwić klientom uzyskania kredytu bankowego, spółka wystawia fakturę z datą 19 maja, a wskazuje datę sprzedaży 30 czerwca. Klienci to osoby fizyczne. Kiedy klient uzyska kredyt, dokonuje przelewu na nasz rachunek. Wtedy z tą datą ewidencjonujemy w kasie fiskalnej i rozpoznajemy obowiązek podatkowy w VAT. Przychód podatku dochodowego rozpoznajemy w dacie faktycznie zakończonej budowy. Jednak zdarza się tak, że klienci z różnych powodów nie uzyskują kredytu, wtedy faktura zostaje skorygowana do zera.
Czy postępowanie spółki jest prawidłowe?