Pytanie
Podatnik w związku ze sprzedażą środka trwałego, ustalając dochód z jego sprzedaży dokonał w PKPiR zapisu jedną pozycją kwoty dochodu stanowiącej różnicę pomiędzy ceną zbycia a wartością niezamortyzowaną środka.
Zdaniem urzędu skarbowego powinna być osobno wpisana wartość sprzedaży a osobno koszt stanowiący wartość niezamortyzowaną.
Czy jest to nieprawidłowość, skoro matematycznie w obu podejściach daje to ten sam wynik?
Jeśli tak, czy stanowi podstawę dla uznania księgi jako nierzetelnej?
Dowody księgowe, na podstawie których dokonano zapisu (faktura sprzedaży, ewidencja środków trwałych) są prawidłowe.
Ponadto z art. 24 ust. 1 u.p.d.o.f. nie wynika w sposób jednoznaczny w jaki sposób księgować takie zdarzenia - wprost objaśnienia precyzują tylko księgowanie przychodu ze zbycia. Ustawa zaś mówi o osobnym ustalaniu dochodu ze zbycia środków trwałych, co można rozumieć jako nakaz aby najpierw ustalić dochód, a dopiero potem go zaksięgować.