Pytanie
Osoba fizyczna, prowadząca działalności gospodarczą opodatkowaną ryczałtem, na dzień zamknięcia działalności gospodarczej (3 sierpnia 2011 r.) sporządziła zestawienie stanu towarów i tego samego dnia cały towar sprzedała innej firmie. Sprzedaż ta spowodowała przekroczenie obrotu 150.000 zł o 4000 zł.
Czy należy opodatkować podatkiem VAT nadwyżkę ponad 150.000? W dniu 29 grudnia 2011 r. osoba ta ponownie otworzyła działalność gospodarczą w takim samym zakresie jak poprzednio. W grudniu 2011 sprzedaż nie wystąpiła. Czy w roku 2012 może korzystać ze zwolnienia z VAT w ramach limitu 150.000?
Moim zdaniem, nadwyżka winna zostać opodatkowana podatkiem VAT, a od dnia ponownego rozpoczęcia działalności nie ma prawa do zwolnienia z VAT.
Czy dokonując naliczeń podatku za okres od rozpoczęcia nowej działalności, tj. grudnia 2011 r., w deklaracjach VAT, można odliczyć podatek naliczony z posiadanych faktur zakupu towaru i innych kosztów: najem, energia?