Pytanie
Korzystamy z usług firmy budowlanej, która wykonuje prace budowlane przy inwestycji, którą realizuje nasza firma. Z każdej faktury wystawionej przez firmę budowlaną potrącamy 5% tytułem gwarancji należytego wykonania. Rozliczamy się z podatku VAT w okresach miesięcznych. Z uwagi na to, że wszystkie faktury, które wykazujemy w rejestrze podatku naliczonego są zapłacone, składamy wniosek o zwrot nadwyżki z urzędu skarbowego w terminie 25 dni. Do końca 2013 r. w sytuacji opisanej jak wyżej, faktur, z których potraciliśmy 5% tytułem gwarancji nie wykazywaliśmy w rejestrze zakupów. Po rozliczeniu zwrotu robiliśmy korektę deklaracji za okres, w którym faktura za usługę budowlaną wpłynęła do firmy i zwrot wówczas następował w terminie 60 dni.
Czy po zmianie przepisów VAT od 1 stycznia 2014 takie postępowanie nadal jest możliwe?