Pytanie
Podatnik (PKPiR - metoda uproszczona) poniósł wydatki w 2010 r. związane z przygotowaniem przez firmę doradczą wniosku o dotację unijną z regionalnego programu operacyjnego na zakup środków trwałych. Dotacja została przyznana pod warunkiem między innymi wzrostu zatrudnienia o 15 osób i utrzymania go przez okres 3 lat.
Zmiana sytuacji gospodarczej w kraju odbiła się na sytuacji przedsiębiorstwa. Podatnik obawiając się, że nie sprosta stawianym warunkom, rozwiązał umowę z Agencją Rozwoju Regionalnego i odstąpił od realizacji tego projektu.
Czy w tej sytuacji podatnik miał prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w 2010 r. wydatki związane z ww. inwestycją?
Czy w tej sytuacji podatnik może złożyć korektę zeznania PIT-36 za 2010 r. i uwzględnić w kosztach uzyskania przychodów wszystkie wydatki?