Pytanie
Podatnik prowadzi działalność gospodarczą od trzech kwartałów. Jest czynnym podatnikiem VAT, bowiem przedmiotem działalności jest produkcja filmów, nagrań video. Dotychczas ponosił głównie wydatki inwestycyjne, związane z uruchomieniem działalności. Jedyną sprzedażą, jaka pojawiła się w drugim kwartale prowadzenia działalności, była refaktura kosztów notarialnych, które zgodnie z umową z wynajmującym lokal na tę działalność gospodarczą, musiał ponieść, a wynajmujący zobowiązał się do ich częściowego pokrycia. Nie została dokonana poza tym żadna sprzedaż, związana z produkcją filmową. Faktura przenosząca w części koszty notarialne na kontrahenta, została ujęta w rejestrze sprzedaży za drugi kwartał prowadzenia działalności i wykazana w deklaracji VAT-7K. Do tej deklaracji podatnik dołączył wniosek o zwrot podatku VAT w przyspieszonym (25 dni) terminie, bowiem wszystkie dokumenty zakupu z dwóch pierwszych kwartałów prowadzenia działalności zostały opłacone jeszcze przed końcem drugiego kwartału. Wszystkie zakupy dotyczą planowanej sprzedaży opodatkowanej podatnika.
Czy podatnik ma prawo w powyższej sytuacji uzyskać zwrot podatku, czy też urząd skarbowy może odmówić zwrotu podatku VAT, argumentując, że dokonana sprzedaż (refaktura kosztów notarialnych) nie jest według urzędników sprzedażą opodatkowaną, że podatnik "nie musiał" wystawić takiej faktury (mimo że zobowiązywała go do tego umowa najmu lokalu)?
Jaką podstawą prawną mógłby się urząd skutecznie posłużyć?
Według mnie, podatnik ma pełne prawo żądać i otrzymać zwrot podatku VAT.