Pytanie
Spółka otrzymała od warsztatu samochodowego faktury za naprawę samochodu objętego ubezpieczeniem z prośbą o zapłatę kwoty VAT. Zafakturowane koszty naprawy nie zostały w pełni zaakceptowane przez ubezpieczyciela. Także naszym zdaniem koszty te są zawyżone. Wykonawca naprawy w nieoficjalnych informacjach przekazał nam, że zamierza sądownie dochodzić pokrycia 100% kosztów naprawy przez ubezpieczyciela. Uważamy, że możemy zapłacić wykonawcy naprawy VAT naliczony od podstawy zaakceptowanej przez ubezpieczyciela, co oznacza wprowadzenie do rejestru tylko części kwoty VAT z faktury.
Czy takie rozwiązanie jest poprawne?
Trudno jest zaproponować wystawcy faktury sporządzenia jej korekty do poziomu zaakceptowanego przez ubezpieczyciela.