Pytanie
W dniu 23 stycznia 2013 r. spółka kupiła samochód osobowy (faktura VAT marża). Samochód przyjęto do używania w dniu 24 stycznia 2013 r. Następnie kupiono i zamontowano oprogramowanie do ww. samochodu (faktura z 25 stycznia 2013 r.).
Jak należałoby postąpić z VAT od zakupu oprogramowania?
Koszt zakupu oprogramowania wyniósł poniżej 3500 zł, został uznany bezpośrednio za koszt uzyskania przychodu (nie zwiększył wartości środka trwałego).
Czy można wówczas od takiej faktury odliczyć VAT w całości?
Koszt zakupu oprogramowania wyniósł powyżej 3500 zł i został zaksięgowany na zwiększenie wartości środka trwałego.
Czy w tej sytuacji obowiązuje ograniczenie odliczenia VAT do 60%?