Pytanie
W 1991 r. podatnik odziedziczył po zmarłej matce i ojcu 23/32 udziałów części zabudowanej nieruchomości rolnej składającej się z kilku działek o łącznej powierzchni 0,8204 ha.
W 2009 r. rodzeństwo darowało pracownikowi 9/32 udziałów i tym samym stał się właścicielem całości.
W 2012 r. podatnik chce sprzedać część działki odziedziczonej po rodzicach o pow. 4940 m2.
Czy podatnik jest zwolniony z podatku dochodowego od osób fizycznych, jeśli od darowizny nie minęło 5 lat?