Pytanie
Czy podatnik, będący osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, który przegapił przekroczenie limitu 150.000 zł, może rozliczyć okres od przekroczenia limitu do chwili obecnej przy ustaleniu zaległego VAT i sporządzić zaległe deklaracje VAT według procedury VAT marża (podatek wyliczony marży tj. od różnicy miedzy ceną sprzedaży a ceną nabycia)?
Podatnik dokonuje obrotu rzeczami używanymi nabywanymi od osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, do tej pory sprzedawał na podstawie paragonu z kasy rejestrującej (oczywiście bez VAT) i jak twierdził nie zauważył, kiedy przekroczył limit 150.000 zł.