Pytanie
W naszej jednostce (spółka z o.o.) stosowane są służbowe karty kredytowe dla niektórych pracowników. Zdarza się, że pracownik dokonuje prywatnych zakupów służbową kartą kredytową lub w dosyć dużej kwocie pobiera pieniądze z bankomatu (np.3000 zł) oczywiście nie przedstawia faktury za zakup, a ponaglany do wyjaśnień pisze oświadczenie iż zakup jest do celów prywatnych i prosi o potrącenie tej kwoty z jego wynagrodzenia. Często cała procedura wyjaśniająca trwa nawet do kilku miesięcy. Firma nie posiada regulaminu korzystania z kart kredytowych przez pracowników.
Jak postąpić w świetle ustawy o PIT z opisaną wyżej sytuacją?
Czy pieniądze pobrane z bankomatu kartą służbową i ich zwrot po 2 – 3 miesiącach lub wydatki prywatne potraktować jako pożyczkę ze środków obrotowych firmy i naliczyć odsetki?
Może jest jakieś inne rozwiązanie.
Jak się zachować, gdy tak "lekko" do służbowej karty podchodzi jeden z członków zarządu jednostki?